top of page

EN ENGAGERAD OCH AKTIV INVESTERARE

Durator är en engagerad och aktiv 

investerare. Vi bidrar med kapital, strategisk kompetens och kontakter.

Vi ser vår viktigaste roll som att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt i våra portföljbolag. 

 

Vår målsättning är att vårt kapital hela tiden ska arbeta och är därför inriktade på att vara en aktiv partner under kapitalkrävande och intensiva utvecklingsfaser. 

Durator grundades 1957 och har varit engagerat i en rad olika industrier som grafisk industri, ytbehandling, fastigheter, IT, detaljhandel, varumärken m.m.

bottom of page