top of page
2018-02-23:

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JAN - DEC 2017

23 februari, 2018 

 

1 oktober – 31 december 2017
 • Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,3 procent (48,0).

 • Rörelseresultatet uppgick till 16,9 MSEK (21,4).

 • Resultat efter skatt uppgick till 11,0 MSEK (17,9).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,74).

 
1 januari – 30 december 2017
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10,3 procent till 696,5 MSEK (631,6), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 9,6 procent.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (50,3).

 • Rörelseresultatet uppgick till 55,4 MSEK (64,2).

 • Resultat efter skatt uppgick till 37,4 MSEK (46,9).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,48 SEK (1,88).

 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3).

B

Citat från VD

” Årets fjärde kvartal visar samtidigt en god bruttovinstmarginalutveckling, 58,3 procent (48,0), vilket är avsevärt bättre än föregående. Vi ökar kostnaderna, men denna ökning är i princip uteslutande hänförlig till vårt förvärv av Benelux.”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 07.30

bottom of page