top of page
2017-08-18:

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JAN - JUN 2017

18 augusti, 2017

 

1 april – 30 juni 2017
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 10,4 procent till 134,8 MSEK (122,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,2 procent.

  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 procent (53,5).

  • Rörelseresultatet uppgick till –0,3 MSEK (0,3).

  • Resultat efter skatt uppgick till –3,3 MSEK (–2,2).

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,11 SEK (–0,09).

 
1 januari – 30 juni 2017
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,4 procent till 320,5 MSEK (280,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 12,4 procent.

  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,3 procent (51,5).

  • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (14,2).

  • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (4,3).

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,20).

 
Citat från VD

” När jag summerar andra kvartalet finns det flera segrar att fira, mycket god utväxling på vårt fokus på sociala medier där vi ökar vår kännedom som sportvarumärke både i Sverige och Nederländerna. Vi förstärker vår position i våra kundmätningar kring vilka underkläder män föredrar och vi har framgångsrikt fortsatt att etablera ”performance underwear”, det vill säga, funktionsunderkläder för både män och kvinnor. Jag kan också slutligen konstatera ett vårt arbete under 2016 med att förbättra och effektivisera våra leveranser har fallit mycket väl ut. Vi ökar vår leveransprecision samtidigt som vi minskar våra kostnader under andra kvartalet 2017”, kommenterar VD Henrik Bunge.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl 07.30

bottom of page