top of page

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÅRA PORTFÖLJBOLAG ATT VÄXA

Vi inriktar oss på företag med en tydlig tillväxtstrategi och stark potential. Vi investerar i första hand i etablerade bolag som behöver kapital för expansion, men går även in i projekt i ett tidigare stadie.

 

Durator kan vara både majoritets- och minoritetsägare, det viktiga är att vi har ägarpositioner som garanterar ägarinflytande.

Målsättningen med vårt engagemang ska sträcka sig mellan tre till fem år men kan även sträcka sig längre. Det innebär också att varje investering ska erbjuda en tydlig exit.

bottom of page