top of page
2014-11-17:

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JUL - SEP 2014

 

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.

  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,4 procent (51,8).

  • Rörelseresultatet uppgick till 32,8 MSEK (23,6).

  • Resultat efter skatt uppgick till 24,0 MSEK (15,5).

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,00 SEK (0,74).

 

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 403,5 MSEK (396,8), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.

  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,3).

  • Rörelseresultatet uppgick till 52,4 MSEK (33,7).

  • Resultat efter skatt uppgick till 41,7 MSEK (24,9).

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,76 SEK (1,26).

 

CITAT FRÅN VD

”Höjdpunkterna för det tredje kvartalet var vår medverkan på modeveckan, god lönsamhetsutveckling samt god tillväxt för vår e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg. 

   

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700

Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

bottom of page