top of page
2015-08-12:

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JAN - JUN 2015

 

2015-08-12 07:30

 

1 APRIL – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade
  omsättningen med 5 procent.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (52,5).

 • Rörelseresultatet uppgick till –1,7 MSEK (0,5).

 • Resultat efter skatt uppgick till –2,3 MSEK (2,2).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,04 SEK (0,15). Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 3 procent till 246 MSEK (254). Exklusive valutaeffekter var minskningen 5 procent.

 •  

1 JANUARI – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 4 procent till 230,3 MSEK (239,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 11 procent.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (52,7).

 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (19,6).

 • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 MSEK (17,6).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 SEK (0,76).

 • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på det första halvårets intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 640 MSEK (636). Exklusive valutaeffekter minskade varumärkesförsäljningen med 2 procent.

 

CITAT FRÅN VD

”Den underliggande utvecklingen i bolaget är i linje med den plan som kommunicerades i vår förra kvartalsrapport, trots ett resultatmässigt något svagare andra kvartal”, kommenterar VD Henrik Bunge.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700

Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

 

bottom of page