top of page
2013-11-08:

Björn Borg AB Delårsrapport jan - sep 2013

Fortsatt positiv hemmamarknad

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

* Koncernens nettoomsättning minskade med 4 procent till 159,8 MSEK (166,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent.

* Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,7 procent (49,5).

* Rörelseresultatet uppgick till 23,6 MSEK (35,2).

* Resultat efter skatt uppgick till 15,5 MSEK (25,1).

* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,74 SEK (1,11).

* Under kvartalet beslöt styrelsen att avveckla verksamheten i Kina under 2013.

* Den holländska distributören ansökte i september om rekonstruktion av butiksverksamheten. I slutet av kvartalet meddelade VD Arthur Engel att han kommer lämna bolaget. Vice VD Henrik Fischer tar över som tillförordnad VD från och med 11 november.

 

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

* Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 399,0 MSEK (412,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 1 procent.

* Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,5 procent (49,7).

* Rörelseresultatet uppgick till 33,7 MSEK (54,7).

* Resultat efter skatt uppgick till 24,9 MSEK (35,3).

* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,26 SEK (1,65).

bottom of page