top of page
2014-02-14:

Björs Borg AB Bokslutskommuniké jan - dec 2013

Svag avslutning

 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 28 procent till 100,3 MSEK (138,7), minskningen var densamma exklusive valuta effekter.

 • Utleveranser om cirka 25 MSEK har förskjutits över årsskiftet, jämfört med samma leveransschema föregående år. Effekten på rörelseresultatet är cirka 12 MSEK.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (51,6).

 • Rörelseresultatet uppgick till –12,5 MSEK (15,1).

 • Resultat efter skatt uppgick till –11,0 MSEK (11,9).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,40 SEK (0,45).

 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 12 procent till 332 MSEK (376). Minskningen var densamma exklusive valutaeffekter.

 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 9 procent till 499,2 MSEK (551,4), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 8 procent.

 • Årets rörelseresultat påverkades negativt med cirka 12 MSEK av leveransförskjutningar och av engångseffekter om cirka 14 MSEK för verksamheten i Kina samt en reserv för avgående VD, totalt cirka 26 MSEK.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,9 procent (50,2).

 • Rörelseresultatet uppgick till 21,2 MSEK (69,8).

 • Resultat efter skatt uppgick till 13,9 MSEK (47,2).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,86 SEK (2,11).

 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 5 procent till 1 521 MSEK (1 598). Exklusive valutaeffekter var nedgången 4 procent.

 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (3,00) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (75,4).

bottom of page