top of page
2014-02-19

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JAN - DEC 2014

 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (52,2).

 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (–12,5).

 • Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (–11,0).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (–0,40).

 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 538,8 MSEK (496,0), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,9 procent (51,5).

 • Rörelseresultatet uppgick till 56,0 MSEK (21,2).

 • Resultat efter skatt uppgick till 47,6 MSEK (13,9).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,94 SEK (0,86).

 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (37,7).

 • Styrelsen har fastställt finansiella mål för perioden 2015–2019.

 

CITAT FRÅN VD

”2014 avslutades starkt, med mycket god tillväxt i vår egen e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.     

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700

Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

 

bottom of page