INVESTERAR I FÖRETAG FÖR LÅNGSIKTIGT ÄGANDE OCH ENGAGEMANG

Företaget

Durator AB arbetar med riskkapital och investerar i mindre och medelstora tillväxtföretag.

Investeringsfilosofi

Vi inriktar oss på företag med en tydlig tillväxtstrategi och stark potential. 

​​​​© 2018  Durator AB